Logo
COMMON BORDERS. COMMON SOLUTIONS.
Logo

Dezvoltarea şi implementarea unui sistem comun de gestionare a situaţiilor de urgenţă de către comuna Ivăneşti din judeţul Vaslui (Romania) şi satul Bulboaca din raionul Anenii Noi, Republica Moldova


Codul EMS-ENI: 2SOFT/4.2/92

Vezi detalii

Despre proiect


Proiectul propus de comuna Ivănești a fi implementat în parteneriat cu satul Bulboaca răspunde priorităților de investiții ale „Programului Operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020”, prioritate investițională 4.2 – „Sprijin pentru aderarea la Activități pentru prevenirea naturii și dezastre provocate de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență.”

Implementarea proiectului concurează în realizarea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală a comunei Ivănești și strategia locală a satului Bulboaca, prin îmbunătățirea serviciilor sociale oferite populației, reducerea timpului de răspuns în Situații de urgență.

Obiectivul general al proiectului


Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei gestionării situaţiilor de urgenţă în Ivăneşti şi Bulboaca prin acţiuni comune de sensibilizare a populaţiei şcolare, formarea personalului de interes, precum şi achiziţionarea de echipamente de primă intervenţie pentru dotarea serviciului responsabil cu reducerea pagubelor umane şi materiale
cauzate de dezastre naturale sau provocate de om.

Obiectivele specifice


Obiectiv nr.1

Organizarea unei şedinţe comune cu primăriile comunelor Ivăneşti şi Bulboaca pentru a planifica metoda de interventie în situatii de urgentă si pentru a elabora un plan de informare si creştere a conştientizării populaţiei şcolare cu privire la comportamentul corect în situaţii de urgenţă, pentru a creşte nivelul cunoştinţelor teoretice.

Participarea personalului responsabil pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă la un curs de formare în domeniul situatiilorde urgentă si obţinerea unei diplome recunoscute de autoritătile de stat din ambele ţări, în conformitate cu legislaţia în vigoare în vederea îmbunătăţirii personalului specializat. Cursul de formare se adresează unui număr total de 26 de persoane, 23 de persoane din cadrul Comunei Ivăneşti şi 3 persoane din cadrul satului Bulboaca.

Obiectiv nr.3

Achiziţionarea de echipamente de primă intervenţie pentru dotarea autorităţilor locale din comuna lvăneşti şi satul Bulboaca pentru a reduce timpul de intervenţie în situaţii de urgenţă şi daune umane şi materiale cauzate de catastrofe naturale sau provocate de om.

Galerie foto
Obiectiv nr.1


a) Campania de informare a populației școlare a fost realizată în data de 13.05.2022 la școala gimnazială "Ionel Miron" din sat Ivănești, comuna Ivănești. Cei 200 de elevi și 30 de profesori participanți la activitate au fost informați cu privire la cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare in situatii de urgenta (incendii, inundatii, cutremure, alunecari de teren, furtuni, incalziri, fenomene meteorologice extreme). De asemenea a fost prezentat setul de măsuri minime în raport cu planul de apărare împotriva dezastrelor naturale sau provocate de om și logistica cu care a fost dotat Serviciul Voluntar pentru Situații de urgență al comunei Ivănești. Conștientizarea elevilor cu privire la riscurile la care pot fi expuși la un anumit moment și într-un anumit loc, precum și cu privire la măsurile de protecție și comportamentul pe care trebuie să-l ia în cazul unei situații de urgență sunt esențiale în educarea populației școlare . Informarea preventivă este una dintre funcțiile de sprijin pe care autoritățile locale le vor îndeplini la nivel local în prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.b) Reuniune de stabilire a setului comun de măsuri pentru gestionare eficientă a situațiilor de urgență; În data de 22.10.2021 a fost organizată ședința de stabilire a măsurilor comune de gestionare a situațiilor de urgență, la care au participat șeful Serviciului Voluntar al Situațiilor de Urgență din cadrul U.A.T. comuna Ivănești, împreună cu voluntarii din cadrul acestuia, persoanele desemnate a realiza sarcini de serviciu în domeniul situațiilor de urgență, din partea comunei Bulboaca, precum și echipele de implementare din partea celor doi parteneri. La nivelul sesiunii comune, reprezentanții celor doi parteneri au discutat, pe baza legislației și a experienței deținute, care sunt măsurile comune necesare a fi implementate de către cele două autorități publice în scopul managementului calitativ al situațiior de Urgență, rezultatul fiind materialul denumit Măsuri comune pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență, stabilite în cadrul proiectului “Developing and implementing an commun Emergency Situation Management System by Ivănești commune from Vaslui county and Bulboaca village from Anenii Noi district”, înregistrat sub nr. 4200/22.10.2021.

Obiectiv nr.3


d) Momentul livrării echipamentului achiziționat. În vederea asigurării resurselor tehnice specifice intervenției specializate și rapide în situații de urgență, proiectul propune achiziția de utilaje și utilaje specifice atât pentru dotarea administrației Ivănești cât și a satului Bulboaca. Astfel, la nivelul comunei Ivănești au fost achiziționate următoarele utilaje și echipamente specifice: - autospecială de intervenție la incendiu 300 litri apă și 30 litri spumă -Mașină de aspirație pentru canalizare - Remorcă - Saci anti-inundație - Moto-Pompă, debit 1100 l/min - Moto-ferăstrău - Sistem electronic de alarma - Aparat respirator aer-foc autonom pentru pompieri - Scara - Costume de pompieri hidrofobizate și centuri de foc carabinăActualizări proiect

Articol 13.05.2022Măsuri comune pentru gestionarea eficientă a situațiilor de urgență 13.05.2022Comunicat 11.05.2022Comunicat 20.08.2021


Dezvoltarea şi implementarea unui sistem comun de gestionare a situaţiilor de urgenţă de către comuna Ivăneşti din judeţul Vaslui (Romania) şi satul Bulboaca din raionul Anenii Noi, Republica Moldova Codul EMS-ENI: 2SOFT/4.2/92Comunicat 17.11.2021Chestionar

Accesează chestionar PDF

Persoană de contact:

Vasile Novac

+40 761 103-580

Comuna Ivăneşti, (judeţul Vaslui, România)
email administratie sau la email secretariat
Acest website a fost realizat cu sprijinul Uniunii Europene.
Conținutul acestui website este responsabilitatea Unității Administrativ-Teritoriale Comuna Ivănești și nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor websiteului.
Copyright © 2021 - Primaria Ivănești (jud. Vaslui)